WIE

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

O projekcie

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy umożliwiający dofinansowanie projektów przygotowanych i realizowanych przez przedszkola i szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę.

  • w roku szkolnym 2021 / 2022 – projekt “Ekologia – ważna sprawa” 

"Ekologia - ważna sprawa"

Cykl zajęć, którymi zostaną objęte dzieci w grupie “Słoników” i “Sówek”. Innowacja ma zachęcić przedszkolaki do aktywnego poznawania świata przyrody poprzez m.in obchodzenie nietypowych świąt, a przede wszystkim naukę i uświadomienie konieczności dbania o środowisko naturalne. Realizowane na zajęciach zagadnienia będą łączyć teorię z praktyką – podczas obserwacji oraz gier i zabaw dydaktycznych, wykonywaniu prac plastycznych i technicznych, przeprowadzaniu doświadczeń, eksperymentów, konkretnych działań w środowisku i dla środowiska dzieci rozwiną zainteresowania przyrodnicze oraz postawy proekologiczne.